Lưới Mặt Dựng - Lưới Kim Loại - Lưới Kéo Giản -Mặt Dựng Lưới

Lưới Kéo Giãn - Lưới Kiến Trúc

Nguồn: internet

Lưới kim loại mở rộng có vô số kiểu thiết kế, với khả năng sử dụng linh hoạt của nó là lựa chon ưa thích của các Chủ Đầu Tư khó tính nhất. Được sản xuất tại địa phương ở nhà máy, lưới kim loại có thể được thiết kế tùy chỉnh để phù hợp với kích thước và hình dạng của tấm ốp mà bạn muốn, với các chiều rộng sợi và lỗ lưới khác nhau mang lại nhiều kiểu dáng khác nhau.

Lưới Mặt Dựng - Lưới Kim Loại - Lưới Kéo Giản -Mặt Dựng Lưới

Lưới Mặt Dựng - Lưới Kim Loại - Lưới Kéo Giản -Mặt Dựng Lưới

Lưới Mặt Dựng - Lưới Kim Loại - Lưới Kéo Giản -Mặt Dựng Lưới

Lưới Mặt Dựng - Lưới Kim Loại - Lưới Kéo Giản -Mặt Dựng Lưới