TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN

LƯỚI KÉO GIÃN - EXPANDED METAL MESH

Việc lắp đặt lưới kéo giãn - expanded metal mesh cung cấp nhiều tùy chọn để che chắn hoàn toàn hoặc một phần khỏi ánh sáng, đồng thời duy trì luồng không khí.

lưới kéo giãn - expanded metal mesh cũng mang lại những lợi thế về mặt thẩm mỹ thông qua các hoán vị vô hạn về màu sắc, độ hoàn thiện và tỷ lệ.

Tất cả những yếu tố này kết hợp với độ bền, độ cứng, dễ bảo trì và đặc tính chống cháy làm cho lưới kéo giãn - expanded metal mesh trở thành giải pháp hoàn hảo cho nhiều ứng dụng mặt dựng tòa nhà

Biểu đồ dưới đây cho thấy mức độ sàng lọc chính xác, liên quan đến góc của ánh sáng mặt trời. Tác dụng che nắng tương tự như tác dụng của rèm lá sách.

TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN

Cùng tham khảo qua các hạng mục dự án đã sử dụng lưới kéo giản cho trang trí mặt dựng toàn nhà - louver chắn nắng:

TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN

TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN

.TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃNTRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃNTRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN

TRANG TRÍ MẶT DỰNG - EXPANDED METAL MESH - LƯỚI KÉO GIÃN